Quản lý chất lượng

Vấn đề chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhà sản xuất và của mỗi người tiêu dùng. Bởi vì, theo xu thế hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới sức khỏe và tính an toàn hơn là giá cả của sản phẩm, nhất là đối với các sản phẩm cao cấp.

Hiện nay, Công ty cổ phần CAFICO Việt Nam luôn được đánh giá xếp loại tốt về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đã được cấp code EU. Cho đến nay, Công ty luôn nằm trong danh sách các doanh nghiệp được miễn kiểm tra của Nafiqaved vì chưa có lô hàng nào bị dư lượng hóa chất và kháng sinh cấm.

Sản phẩm của Công ty đã thâm nhập vào các thị trường lớn trên thế giới như Nhật, Úc, … Đây là các thị trường rất khó tính và chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ý thức được điều này nên Công ty luôn chú trọng đến việc thực hiện các chương trình quản lý chất lượng sản phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng :

Công ty đã và đang áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn) vào sản xuất để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm. Trong HACCP có các thủ tục vệ sinh và quy phạm sản xuất tốt nên giúp cho nhà chế biến loại bỏ được các mối nguy an toàn thực phẩm ra khỏi sản phẩm của mình.

Công ty có một phòng kiểm nghiệm vi sinh, phục vụ kiểm vi sinh thường xuyên nhằm hỗ trợ công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp.

Công ty đã thành lập tổ kỹ thuật sản xuất, đội HACCP, đội QC. Đây là lực lượng nòng cốt của xí nghiệp. Bộ phận này thường xuyên giám sát chất lượng sản phẩm, quy trình, quy phạm, quy cách mẫu mã sản phẩm và kiểm tra vi sinh trong suốt quá trình sản xuất.

Hàng năm, Công ty tổ chức định kỳ các khóa huấn luyện để nâng cao tay nghề cho công nhân, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để củng cố và cập nhật kiến thức chuyên môn cho công nhân một cách thường xuyên, giáo dục cho công nhân luôn nâng cao ý thức trong việc chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, tuân thủ đúng quy trình chế biến, quy phạm sản xuất, quy phạm vệ sinh, đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc không ngừng nâng cao và cải thiện an toàn thực phẩm sẽ gia tăng đáng kể giá trị cho sản phẩm.

Mỗi một công nhân là một kiểm tra viên tự chịu trách nhiệm trên sản phẩm do mình tham gia thực hiện. Đây là yếu tố hết sức cơ bản để Công ty giữ vững được uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm của mình.

Quá trình phát triển của Công ty qua nhiều năm đã tạo ra các sản phẩm cao cấp ngày càng phong phú và đa dạng. Nhờ vậy, đến nay Công ty luôn đáp ứng được ngày càng tốt hơn về nhu cầu và thị hiếu của nhiều khách hàng khó tính. Đó chính là nền tảng tạo hiệu quả và định hướng phát triển cho tương lai của Công ty.