Công nghệ chế biến

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

Công ty đang áp dụng công nghệ chế biến hàng thủy sản theo tiêu chuẩn của thị trường Nhật, EU, Úc. Đặc biệt là các mặt hàng thủy sản tươi sống cắt miếng nhỏ, ăn liền (sushi, sashimi, …) Công ty đã có kinh nghiệm chế biến từ năm 1993 đến nay, được nhiều khách hàng Nhật ưa chuộng.

Công ty đã đồng bộ hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới và tiến hành sản xuất có hiệu quả, nâng cao được sản lượng sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng. Trong sản xuất, Công ty đã đưa nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm lên mục tiêu hàng đầu để giữ vững thương hiệu của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước, nhất là các mặt hàng có giá trị cao (hiện chiếm tỷ trọng hơn 70% tổng sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Công ty).

Chính từ những mặt hàng này, hàng năm Công ty đã thu lợi nhiều hơn so với mặt hàng truyền thống (block), đây là điểm mấu chốt để Công ty thành công trong lĩnh vực kinh doanh chế biến hàng thủy sản của mình.

Hiện nay, Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được những đòi hỏi khắc khe và nghiêm ngặt về quy trình sản xuất và yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng tăng của những khách hàng lớn thuộc thị trường khó tính, đây là cơ sở để tăng sản lượng hàng năm đối với khách hàng truyền thống và mở rộng thị trường ra các khu vực khác trên thế giới.