CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
MỰC NANG

- Sản lượng : 500 - 700 Tấn thành phẩm / năm
- Mùa vụ cung cấp : Quanh năm
- Mặt hàng : Mực nang sushi, sashimi, Nguyên con làm sạch, Đầu mực xẻ banh, xiên que, cắt miếng, Dè mực nang, ...
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!