CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
BẠCH TUỘC
- Sản lượng : 200 Tấn thành phẩm / năm
- Mặt hàng : Bạch tuộc cắt khúc, Bạch tuộc tẩm bột, nguyên con làm sạch, ...Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!