CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2021.07.17 Nghị quyết - Biên bản - Các tài liệu Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
      Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cafico Việt Nam đã họp kỳ bất thường năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ số 35 đường Nguyễn Trọng kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
      Nghị quyết kỳ họp, biên bản và các tài liệu kỳ họp ( Xem tại đây):2021.07.17 NQ_BB_Tai lieu hop ĐHĐCĐ bat thuong năm 2021 - CFC.pdfValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!