CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2014.03.21 Báo cáo tài chính năm 2013 Cty CP Cafico Việt Nam (đã được kiểm toán)
140321 BCTC-2013_1.jpg 140321 BCTC-2013_2.jpg 140321 BCTC-2013_3.jpg
File đầy đủ Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán) :  140321 BCTC-2013.pdf
 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!