CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Làm sao tôi có thể mua được cổ phiếu của Công ty ?Trả lời :
 
1. Các bạn mở Tài khoản đăng ký giao dịch tại các công ty Chứng khoán.
2. Kết nối sàn giao dịch chứng khoán UPCOM để đặt lệnh mua (bán) chứng khoán với mã chứng khoán : cfc

 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!