CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Làm sao tôi có thể nhận được bản tin qua email ?
Trả lời :
 
+ Quý Cổ đông, khách hàng muốn nhận bản tin qua email xin liên hệ đến địa chỉ Email :
 
+ Quý Khách hàng muốn liên hệ mua bán hàng hóa xin liên hệ đến địa chỉ Email :
  
 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!