CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2021.10.27 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty.
Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam (MCK: CFC). Nội dung văn bản (xem tại đây):2021.10.27 SGDCK Thong bao Huy DKGD.pdfValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!