CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2021.10.22 UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.
Ngày 22/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP Cafico Việt Nam. Thông tin chi tiết xem tại đây:2021.10.22 UBCK TB hủy tư cách công ty đại chúng Cafico.pdf Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!