CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2020.11.19 TB về việc ký Hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 
Ngày 19 tháng 11 năm 2020 Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
Chi tiết xem tập tin đính kèm.201119 TB vv Ky HD KIEM TOAN 2020-CAFICO.pdfValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!