CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2022.04.16 Thông tin về Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
      Vào lúc 8 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2022, Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cafico Việt Nam được tổ chức tại Trụ sở công ty (35 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà).
      Tài liệu kỳ họp (mời Quý Cổ đông có thể xem tại đây) : 
 
print